The big crunch

Jeg har god tid før jeg skal møte redaktøren for å “stå til rette” for angivelig angstvekkende formuleringer rundt naturødeleggelse og klimakollaps. På veien stikker jeg innom Aulaen for å gjense salen der vi vordende akademikere ble immatrikulert. Da skjer noe uventet. Jeg setter meg på benken tvers over veggmaleriet Historien av Edvard Munch. SerFortsett å lese «The big crunch»