Flyr ensom mot natten og kulden og undergangen

Hun tar en pause, vender seg mot eikekisten og sier med klar stemme:

«Min gode gutt. Du skal vite, og det vet du, at det å dø er å bli født inn i kraften som alltid ter seg virksom. Det å leve er å søke et liv i denne kraften.”

«Du ville leve ditt liv under mottoet ‘Min eigen veg må eg finne’. Etter hvert på din livsveg, da angsten og sosiale fobier herjet, identifiserte du deg med diktet ‘Einsamflygar’ og fant trøst i det. Gjentatte ganger møtte du Dødens ansikt, både personlig og i dine omgivelser, men hver gang evnet du å være i Livet for der å bidra til Skapelsen.»

«Jeg vil likevel si deg: Du verken var eller er ‘ein einsam flygar’. Ikke på den virkelige måten. Slik jeg tolker diktet, er det å være alene en illusjon. Bevisst eller ikke, du er alltid inkludert i dette som er ‘bakom alt’, eller ‘det umanifesterte’, som Eckhart Tolle skriver, eller i nullpunktfeltet, for å holde oss til Ervin Laszlo. Jeg har nemlig også lest Revolusjon i vitenskapen.»

«Eller som Vigdis Garbarek opplevde da hun en høstdag fanget et lønneblad i hånden og opplevde det forunderlige i å SE bladet, slik det virkelig ER. Som et ‘røntgenbilde’ så jeg sammenhengene i kosmos, fortalte hun. Denne opplevelsen kom til å endre livet mitt.»

«Din lekse i livet var å oppleve, for så prøve å gjennomskue blendverket, hildringen, illusjonen – det som førte med seg så mye frykt, misbruk og utenforskap. Alt dette fordi du skulle gjennomleve alle erfaringer, og som du skrev: oppleve å være en hvit spire på dolokket, den som gjentatte ganger faller i kloakken, eller som røveren på korset som ble latt igjen. Og som Judas, for hvem skulle ellers sveket?»  

«Hevneren fra Oc mente seg djevlebesatt, det kan hende, men nå er demonen i ferd med å integreres, han er langt på vei uskadeliggjort. Du er blitt en gjennomskuer.»

Hun fortsetter, stadig vendt mot kisten: «Gjennom ulike liv er du blitt stadig mer bevisst og opplyst. Ditt bidrag til Skapelsen er betydelig, slik alles bidrag er. Men du må nok flere turer innom Gehenna, du har ennå blinde flekker du skal evne å se gjennom. Slik er det å være en del av Evolusjonen, der Skaperen opplever seg selv – som bevisstheten i alt.»


«Du har opplevd den store kjærligheten, min venn. Det er ikke alle forunt. Du har til denne din jordingsdag ønsket at Knut Skrams eminente ‘Jeg elsker deg’1 skal ljome ut over høyttalerne. Du har ønsket denne sunget for din elskede i dag, slik du alltid har hatt henne i ditt hjerte og sinn.»

«Du har også erfart omrisset av PS2, en merkelig benevnelse du brukte på overskridende erfaringer. Som en Johannes så du spantene til en ark som vil bli bygget og sjøsatt. En gang vil vi alle få leve på regnbuebroen med full innsikt. Vi vil være lys og oppfylle Skapelsens hensikt.»

«Kanskje er det som du hevdet: PS2 er umulig å beskrive. Ganske enkelt fordi vi ikke når opp til dette guddommelige nivået. Men vi fødes med en utrolig skaperkraft, og kanskje vi med våre evner blir i stand til å skape en link til noe som kan akselerere skaperverket til himmels, for å si det slik».

Slik avslutter Rønnaug «sjamanens tale ved graven». En tale for den døde som kime til liv. Og det er forunderlig hva mer hun hadde i ermet. Med de pårørendes samtykke hadde hun bedt sin svært unge sørsamiske sjelevenn Marja Helena Fjellheim Mortensson fra Svaahken sijte (Elgå) om å joike «Delvieh».2

Her fra mitt referentsted, hvor nå det er, sitter jeg med en underlig følelse av at unge Marja trer inn på scenen sammen med Rønnaug, eller rettere, de glir over i hverandre. En samisk sangoma, en noaide eller naejttie på sørsamisk, en side i livsboka som vendes, sider som representerer urfolks og menneskers suverene identitet som grunnlag for jordens enhet.

Marja Helena kan med sin kraft, integritet og mot til å stå opp for fordrevne minoriteter og enkeltmennesker, minne om tippoldemor Marja som kjempet for fattige, syke og utstøtte i Toten. Og hennes datter Johanne Braëmines anstrengelser for å bedre Christiania Tugthus’ avdeling for sterkt sinnslidende. Mon tro om det ikke fins en link i aneboet – i gener eller tidligere liv.

Tittelen «Delvieh» utfordrer. Ordet betyr «å gjenvinne synlighet» eller «komme til syne». Det peker på historiske spor fra et folk i Sameland, Sápmi, som ved tvang fikk språket og dermed identiteten langt på vei slettet. Gjennom vreden er sporene synliggjort, og forståelse og tilgivelse kan skje.

«Delvieh» kan òg knyttes til katarene, kjetterne, de alternativt kristne som ble totalutslettet. Spor kommer også her til syne gjennom ruiner og reinkarnerte liv. Vredens avtrykk henger ennå igjen i luften over vinstokkene på de blodstenkte markene. Katarpresten Esclarmonde Parfait de Foix så et potensial for fornyelse av katarismen bort fra ensidig dualisme. Hun så også muligheten for dialog og tilgivelse. Men pave Innocens III viste ingen nåde; både hun, familien og skriftene hennes ble brent. Vreden er ennå massiv, selv om pave Johannes Paul II omsider har bedt om unnskyldning for drapene på titusener av liv. Esclarmonde hadde som katarer flest arbeidet for å synliggjøre sporene av Jesu opprinnelige budskap, uten det virvar av dogmer som kom til. Mye sjamanisme i disse sporene. Mye ekte kristendom.

Med «Delvieh» og «Jeg elsker deg» som ankerfeste ble ikke begravelsen en jammer. Den ble en lovsang. Den ble et løfte om at «alt som er» vil «komme til syne» i nye liv. Et løfte om at alle spor er bevart i kosmos, som et påbyggingspotensial.

Min elskede viv, min gode eks, mine tre sønner og fire sønnesønner – alle fulgte kisten og senket den i den jorden vi alle er med på å heve.

  1. Du kan høre den nå aldrende Knut Skram synge «Jeg elsker deg» på Spotify, Apple Music, Youtube Music.

2. YouTube: Marja Mortensson: Delvieh – Beautiful Joik – Sámi Music. Se på nettet hele den unike jubileumskonserten Jielemen aavoe i regi av NRK og med kongen og styresmakter til stede. 22 år gamle Marja er gjennomgangsfigur som både åpner og avslutter.

Kongens engler

«Leve gamlekongen, han er ikke død», messet nå avdøde biskop Ola Steinholt da viven og jeg besøkte ham i bispegården i Tromsø.

Kong Haakon skulle egentlig gjemt seg i bispegården da han med tyskerne i hælene flyktet opp Hedmarken og videre til Tromsø. Han var etter okkupasjonen på vei til England sammen med kronprins Olav og representanter for regjeringen, en flukt biskop Wollert Krohn-Hansen beskriver i sin bok Den brente jord. Men kongen og hans følge ble i siste øyeblikk hindret i å søke tilflukt i bispegården. Den ville vært et for opplagt bombemål.

I London uttrykte kongen aldri tvil om hvilket svar han skulle gi stortingspresidenten på spørsmålet om abdikasjon og om Norge etter presidentskapets forslag skulle inngå samarbeid med tyskerne. Han svarte definitivt nei på spørsmålet om kapitulasjon.

Kong Haakon gjentok begrunnelsen for sitt kraftfulle svar da han besøkte biskop Krohn-Hansen og oss i bispegården etter krigen. Min mor ble så imponert over kongen at hun aldri fikk seg til å vaske mokkakoppen han drakk av. «Bedste kaffe nogensinde», hadde kongen sagt. Det var kanskje derfor han i årevis gikk igjen i salongen der kaffen til kongen og følge ble servert. Det hevdet i hvert fall Ola Steinholt; han hadde mang en prat med kongen post mortem.

«Sterke åndelige samtaler med den rakryggede gamlekongen, han satt alltid der borte da vi hadde kontakt», sa han og pekte i retning sofaen i salongen. «Etter hvert la jeg merke til at kongens besøk alltid skjedde mellom klokka 15 og 16 på ettermiddagen. Om vinteren var det skumringstimen.»

Nokså overraskende fortalte han at kongen var opptatt av engler, til tross for at Kirken, som han var overhode for, var nokså lunken til slike åpenbarelser. Han hadde, fremdeles som gjest fra det hinsidige, fortalt om et besøk av to engler i gyllen uniform eller rustning idet han skulle gi sitt avgjørende svar fra London om samarbeid og abdikasjon. Han hadde bare ti minutter til rådighet før utenriksminister Halvdan Koht skulle utarbeide svaret fra kongen til et telegram. Det ble hevdet at statsminister Nygaardsvold i mellomtiden hadde fått sammenbrudd. Et samlet Storting hadde innstendig oppfordret Hans Majestet og regjeringen om et standpunkt for overgivelse som innebar abdikasjon. De ønsket samarbeid med Hitler.

«Ingen kapitulasjon, vi skal kjempe», var konklusjonen på kongens lengre svar fra London.

Steinholt fortalte at kongen beklaget at han aldri hadde turt å fortelle om englene; han var redd latteren, tiden var ikke moden for sånt. Men nå, fra det hinsidige, ville han gjerne få dette inn i historiebøkene, og Steinholt sa han vurderte å ta kontakt med Tor Bomann-Larsen, den autoriserte kongebiografen. Kan ikke se at det kom med i Svaret, som jeg fikk av svigers, men flere bøker er visst på trappene.

Jeg mener bestemt at Steinholt fortalte mer av det kongen hadde sagt, noe om rådgivere, men greier ikke helt å lete det frem i hukommelsen. Imidlertid kommer jeg på at jeg periodevis førte reisedagbøker fra turene våre. I boden finner jeg notisboka fra Nord-Norge-turen. Men står det noe der fra samtalen med biskopen? Jeg blar ivrig noen sider. Så husker og ser jeg det hele for meg, idet jeg tenker: Dette kommer ikke leserne til å tro. Men det er sant, jeg lyver ikke for konge og fedreland.

Jeg hadde notert følgende:

«Dere på jorden», hadde kongen sagt, «dere har en hær av rådgivere, om dere bare vil søke råd der kraften er virksom. Rådgiverne, englene, står til deres disposisjon døgnet rundt, de bor som en potens, som et anlegg i dere selv. Hvis jeg skulle reinkarnere en gang, ville jeg komme, ikke akkurat som en engel, men som en veiviser til englene.»

Jeg må si jeg gjør meg mine tanker om hvem som senere kom!

Det med engler er spesielt. Denne boka var ikke planlagt, ingen disposisjon ble skrevet, jeg hadde i tankene en helt annen bok fra min tid med reikihealeren. Men etter å ha prestert innledningen ble jeg fullstendig satt ut da store, lodne og kraftfulle engler seilte forbi vinduet. Hvem ville ikke blitt det? Etter hvert manifesterte et helt englehav seg, det var jo fullstendig uvirkelig, samtidig som det var høyst virkelig for meg. I det følgende måtte det gå som det gikk, englekraften kom til å prege boka etter hvert som jeg stadig fikk se hendelser fra eget liv foran det som så ut som et gråhvitt lysende englehav. Hele tiden med mitt alter ego Hans Adam Vark som supervisor.

Da biskopen fortalte om gamlekongen som gikk igjen, tok jeg det mest som en morsom spøkelseshistorie. Han hadde sett et gjenferd, jeg hadde jo også sett mye rart i livet, blant annet en engel da jeg var 13.

Ola Steinholt besøkte Vålerenga kirke i forbindelse med en konferanse om seksuelle overgrep der en kollega av meg i SMI-menn fortalte om hva han hadde vært utsatt for. Steinholt var særlig opptatt av overgrep i geistlige miljøer og mente det var store mørketall. Han tok til orde for kirkelig vigsel av homofile og for å åpne vigslede kirkelige stillinger for samme. Han var svært uenig med prester som Egil Svartdahl, som mente at homofili var en sykdom som kunne helbredes. Særlig kom han i disputt med en prest som mente at homofili kunne sidestilles med pedofili. Verken Jesus eller Paulus kritiserte slavehandelen i sin samtid, et argument for at ordene om homofili og kvinners underdanighet i menigheten er kulturelt betinget. Ola Steinholt var heller ingen støttespiller for helvete. Han var erklært tilhenger av miljøkampen og støttet Johs Røde på Ramberg i hans motstand mot atomavfallsanlegget i Sellafield. Og han ble en god venn av den liberale «løvemanke»-bispen Tor Berger Jørgensen i Bodø, som etter i en årrekke å ha vært generalsekretær i konservative Det Norske Misjonsselskap skiftet homofilisyn etter en venns død. I dag videreføres denne linjen gjennom vår nettopp utnevnte Flakstad-biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Om Ola kan en si at han søkte sannheten i den grad den var å finne. Det å ikke alltid ha bastante svar var hans styrke. Synd han er død, han kunne sikkert fortalt mer fra samtalene i den gamle røkesalongen. Som nevnt var det som regel i skumringstimen han hadde besøk av kongen fra det hinsidige. Ved en av disse anledningene spøkte Ola med at kongen sikkert fikk vel så god kaffe der han nå oppholdt seg. Kong Haakon skal ikke ha svart på det, men han skrøt hemningsløst av Kenya-kaffen som mor hadde fått av en misjonær. Han hadde i det hinsidige heller ikke glemt fyrstekaka og mokkabønnene han ble traktert med, og han hadde til og med kalt min mor Astrid for en hjemmets engel. Husker jeg tenkte at akkurat det var nå litt drøyt, da.

Men hun kunne fremstå som den englelike personen hun ikke alltid var. Nå tenker jeg at kongen hadde rett, om han så henne slik hun virkelig er – bak alle jordiske illusjoner, slik jeg etter hvert gjorde. Ja, der har vi det igjen, «bak illusjonene», som den klarsynte var så opptatt av og jeg så irritert over. Hun var inne på noe og mente sikkert at mine skrøpelige sider ikke uttrykker hvordan jeg egentlig er. Det samme kan en si om Tomas Elensens elende og Olufine Halvorsens tragiske skjebne. Den klarsynte mener sikkert at vi alle egentlig er prakteksemplarer som gjennom våre jordiske liv må gjennom harde erfaringer for å bli opplyst og seende. En bevissthet som Eckhart Tolle beskriver slik:

«Vi kan få små glimt av innsikt, men så glir vi fort tilbake i et slags karmamørke, men for hvert lysglimt utvides synet inntil evolusjonen bringer oss helt frem.»

Ja, og så må jeg selvfølgelig referere Steinholts kommentar om det kongen sa om far. Dette skjønte jeg ikke da, men heldigvis hadde jeg notert stikkord. I notatene hadde kongen kalt far for en av heltene som reddet kisten til hans kones døde kropp. Kongen hadde rørt ytret sin takknemmelighet og beklaget at far hadde måttet gjennomgå harde avhør på Victoria terrasse. Han var svært takknemlig for at han ikke hadde røpet hvor sarkofagen befant seg. Far var jo den eneste ansatte i Gamle Aker kirke som kunne ha opplysninger om gjemmestedet. Jeg forsto lite da Ola fortalte det. Tror ikke han forsto det selv heller, han kjente nok den gamle historien like lite som meg. Barndomskameraten min Håkon, sønn av residerende kapellan Martin Tveter, fikk også hilse på kongen. Det var han som fikk sitte på ned bakken med min nye rattkjelke. Håkon syntes det var veldig stas med besøk av en konge, som attpåtil hadde samme fornavn. Han hadde som meg, seks år gammel, lært bokstavene. Han skrev dagbok, mens jeg førte vær- og hurtigrutebok og akkurat da var opptatt av hurtigruteskipet Mira. Ola biskop fortalte at han i kottet på kontoret hadde funnet noen løse ark hvor et barn hadde skrevet noe med store bokstaver. Ola sa at på ett av arkene sto det noe om en konge som skulle komme klokka tre. Først senere satte han dette i forbindelse med tiden for kaffeserveringen klokka 15 og utover, nettopp i den tiden han hadde hatt sine samtaler med kongen fra det hinsidige.

The big crunch

Jeg har god tid før jeg skal møte redaktøren for å “stå til rette” for angivelig angstvekkende formuleringer rundt naturødeleggelse og klimakollaps. På veien stikker jeg innom Aulaen for å gjense salen der vi vordende akademikere ble immatrikulert.

Da skjer noe uventet. Jeg setter meg på benken tvers over veggmaleriet Historien av Edvard Munch. Ser i et syn at det er meg som sitter under den gamle eika og formidler “historiens gang” til et av barnebarna. Jeg glir etterhvert inn i en svært urolig drømmesøvn. Sekvenser av verdenshistorien glimter forbi – stadig raskere. Det går så fort at jeg får for meg at vi er på vei mot undergangen, eller “endeligheten”. Vi og verden ligner et romskip på full fart mot et nullpunkt. Noe vi ikke vet hva er og som egentlig ikke er til. Gammeltiden puster oss i nakken. Fremtiden krymper.

Jeg er selv i romskipet. Viven er der. Mine 3 sønner og deres nære er der. Bb setter seg på mitt halebein, alle barnebarna gjør det. Fartøyet styres av en fremtidsvisjon, en fantasy hvor alt er mulig. Det ruser stadig kraftigere der vi skjener mot intet. Vi er ikke redde, bare spente. Selv om det bærer mot livets endeligt. Det forgangne drar meg i trøya mens vi nærmer oss punktet der fortid og fremtid møtes. Bevisstheten skjerpes, adrenalinet rusher, min egen livshistorie skyter rygg.

Jeg skal til å sette meg i visdomssetet, men det er en som smetter inn før meg, et skinn av mitt potensial: Hans Adam Vark. Jeg tar plass – med alle anene i ryggen. Romskipet er som Jordkloden, den rommer både menneskehet og naturmangfold. Jeg ser kattene våre, en padde skynder seg sakte gjennom gresset …

Visjonen utvikler seg rystende. Vi sitter tett omslynget mens vi nærmer oss klokka null. Naturlovene oppløses mens vi spinner mot et svelg, et sort hull, hvis voksende kjeft sluker oss. Vi, vår moder jord Gaia, er på vei mot verdenshistoriens og universets ende. The big crunch.

Universets ende betyr at absolutt ALT imploderer til et punkt som rommer alt. En historieversjon der alt presses sammen i et punktum som ikke har noen utstrekning. Men punktumet ser ikke lenger ut til kun å representere endeligheten. Det utgjør en transformasjonsport til uendeligheten. Et sinnbilde der hele skaperverkets kundalinienergi ligger kveilet som en slange i et eksplosivt punkt av lidenskap med umiddelbar påbygging til nye big bang.

The big bang

Universets ende,The big crunch, betyr at absolutt ALT har imploderet til et punkt som rommer alt. En versjon av Historien der alt er presset sammen i et punktum som ikke har noen utstrekning. Men punktumet ser ikke lenger ut til kun å representere endeligheten. Det utgjør en transformasjonsport til uendeligheten. Et sinnbilde der hele skaperverkets kundalinienergi ligger kveilet som en slange i et eksplosivt punkt av lidenskap med umiddelbar påbygging til nye big bang.

Etter opplevelsen av dette dramatiske og hypersensitive sinnbilde kommer jeg totalt utslått til meg selv på benken vis-à-vis veggmaleriet Historien i Munck-museet. Nok en gang lurer jeg på om jeg er forrykt. Eller kanskje bare fortrykt. Jeg blir etter hvert klar over status; tiden nærmer seg redaktørmøtet. Jeg rekker knapt å se mobilen, så ringer den. Det er redaktøren.

«Hei, nå har jeg ventet et kvarter, vi var enige om å møtes klokka 14, ikke sant? Du er forsinket?»

«Åh … ja … eh … jeg sitter på en benk i aulaen og må ha sovnet … eller sett syner, vent litt, personer i Munchs Historien kom ut og tok meg med på en lang reise, en snartur i universet – med romskip, og nei, jeg ble ikke hentet av romvesener, jeg … Jeg må skrive ned alt jeg har opplevd. Nå vet jeg nemlig … og det må med i boka. Dessuten kan det jo skje mer, flere kan komme ut av Historien og berette … Vi må utsette timen til neste uke.»

«Du min gode dikter. Er du sikker på at du har det bra? Kanskje jeg burde komme bortom og se til deg. Har du vondt noen steder?»

«Nei, nei, dette er bare fantastisk. Tenk å få se hvordan det går til slutt. Min far rakk ikke … men nå har jeg sett … Skal vi si om en uke til samme tid? Så skal jeg ha ferdig et nytt kapittel.»

Heldigvis har jeg en notisbok i lomma. Og blyant. Har alltid det. Men hvordan skal jeg formidle historien om tiden som krymper? Det er jo utenkelig, så helt utenom alt og samtidig inneholdende alt. At all materie og all bevissthet ender i én singularitet, i ett punkt! Kanskje vente på at min favorittfysiker Carlo Rovelli får skrevet ferdig boka om tiden.

Mer av Historien i boken Varks verden 473 s som kan kjøpes på hg.amlie@icloud.com til kr 349,-

Tiden som krymper

Jeg oppsøker munchmuseets lille bibliotek. Boka er kommet, altså boka til Carlo Rovelli: Tid. Carlo kan kunsten å skrive fysikk for hvermann, til og med for meg som hadde en heller dårlig engelskartium. Mens jeg sluker sidene minnes jeg min lærer på BI som også var opptatt av tiden som går – og går (Gerson Emanuel Komissar til minne). Han var ikke riktig som andre, vi hadde ham i faget mekanisk teknologi (Mek/Tek) og han likte ofte å bevege seg utenom pensum. Han tok oss med til kvantene, og derfra husker jeg at en singularitet er et punkt hvor fysikkens lover friker ut; størrelser som energi, vekt og varme blir uendelige.

I dag benyttes betegnelsen singularitet også på andre områder f.eks i kunstig intelligens, artificial intelligence, forkortet AI. Slik jeg forstår beskriver det vippepunktet der AI overskrider menneskets skapende og problemløsende intelligens og dermed åpner et uendelig potensial når det gjelder utvikling. Et punkt der teknologien fortsetter å akselerere eksponentielt og vi kanskje kan nå en nirvanaliknende tilstand hvor evolusjonen fullendes i lys. Noen vil kalle det et gudegitt kjærlighetslys.

«Et kjærlighetslys», sier Gerson, som også deltar under eika. Han smaker på ordet og tilføyer:

«Frykten er at AI kan utvikle seg destruktivt med undergang som resultat.» Han har i minne krigens jødeutryddelser.

«Vippepunktet passeres på en tid vi ikke vet. Vi kan være få år unna å skape prosessen som transcenderer dette punktet. Dersom dommedagsklokka aktiveres, vil den telle ned mot tolvslagets ragnarok slik vi har sett for oss kjernefysisk utslettelse, biologisk tilintetgjørelse, klimakollaps, solstormkaos, vulkankatastrofer og asteroidenedslag – for å nevne et utvalg endetidsscenarioer.»


Flere kjente størrelser slutter seg til Komissar under eiketreet. Jeg er overrasket over å se evangelist Emanuel Minos. Han sitter i dype samtaler med Elon Musk, Stephen Hawking og Yuval Harari. Så ser jeg filosof Arne Johan Vetlesen, han hadde nettopp en kronikk i Aftenposten om den forestående klimakatastrofen. De samler seg i en temmelig opphetet diskusjon om hvorvidt vi kan øyne et håp for Jorden.

«Vi kan nok håpe, men vi må arbeide som om vi ikke har noe håp», innleder Arne Johan.

«Vi skal greie å redde menneskeheten som art», sier Tesla-gründeren. «Jeg har konstruert gjenbruksraketten SpaceX som kan frakte hundrevis av menn og kvinner av gangen til Mars med utstyr til livsopphold. For jordens skjebne på sikt er jeg derimot pessimist. Jeg er redd teknologien på et eller annet tidspunkt løper løpsk. Våpen får AI og kan operere på egen hånd med enorme ødeleggelser. Vi bør ha en reserveløsning på andre planeter.»

Emanuel Minos tror på sjelens frelse, men er enig med Musk i at det kan være grunn til pessimisme. Han ønsker å være realist:

«Når atomvåpen først er oppfunnet, vil de bli brukt, det er en illusjon å tro noe annet. Intet som er oppfunnet, kan uoppfinnes, og alt som er definert, vil en eller annen gang komme til bruk. Begrepet harmageddon ble introdusert av forfattere for over to tusen år siden. De hadde en intuisjon om hvor utviklingen går når kontrollen svinner. Johannes’ åpenbaring gir bilder på det.»

Vetlesen vil gjerne tilbake til håpet. Han sier at det ser ut som om det nettopp er håpet som vil forråde oss. Vi håper og tror at det går bra til slutt. Det samme gjør politikerne. De tør dessuten ikke stramme inn nok av frykt for å tape velgere. Det er som å sitte stille i båten og håpe at det går bra til tross for at vi driver mot brottene.

«Jeg tror dessverre at jordens eneste sjanse er at det skjer en megakatastrofe som vekker oss alle. Som får absolutt alle ressurser til å dra samme vei. I så måte er jeg optimist. Men slik det nå ser ut, greier vi ikke togradersmålet, ikke tre og knapt  fire heller – og med fem graders oppvarming og mer blir det for hett. Da kan vi få et akselerende helvete på jorden.»

«Som Norges fremste klimaforsker, Knut Halvor Alfsen, sa nylig: ‘Jeg er blitt pessimist, jeg tror ikke vi greier å stanse global oppvarming før det er for sent. Vippepunktet er i ferd med å passeres. Sivilisasjonen er en skjør sak. Når det begynner å knake med ødelagt økonomi, enorme flyktningstrømmer, med matmangel og epidemier, kan vår sosiale orden bryte sammen. Vi vil se bander herje rundt uten lov og orden, noe av det vi har sett i såkalte endetidsfilmer. Nød får onde krefter til å eskalere …’»

Vetlesen tar en pause før han fortsetter med et annet sitat av Alfsen:

«Selv om alle verdens ledere i morgen holder hverandre i hendene og blir enige om å kutte alle utslipp, vil vi likevel få tre graders temperaturøking. Vi vet at det ikke kommer til å skje. Da er vi på vei mot noe definitivt enda verre. Vi kan ikke lengre håpe på å unngå krisen, for det greier vi ikke, kollapset kommer og vi må tilpasse oss.»

Gutten på steinbenken har rukket å bli ungdom. Han holder opp historikeren Yuval Hararis to siste bøker, Sapiens og Homo Deus.

«Du skriver om historien, om fortiden vår og om fremtiden, den fremtiden jeg skal leve i. Noen mener du er synsk. Hvordan ser du på min generasjons muligheter? Er du like pessimistisk som de andre? Eller kan du gi oss et håp.»

«Hm … Det er leit å si det. Jeg vil gjerne være optimist, og et håp kan jeg gi deg. Jeg er ikke uenig med min klimaforskervenn Bjørn Samset, som har doktorgrad i partikkelfysikk og nettopp har utgitt bok om hvordan verden er skrudd sammen. Han håper teknologien vil redde oss, at vi kan finne måter å fange CO2 på før det er for sent. Men som jeg skriver i Homo Deus:

Vi er trolig blant de siste generasjonene av Homo sapiens. Etter titusener av år med bare svak fremgang, følger en stadig brattere utviklingskurve der vi kan ha 100 år igjen i påvente av undergangen. Med mindre, kjære ungdom – og det er viktig – at vi greier å endre menneskearten til å bli en ny type skapninger, kanskje ved hjelp av AI.»

Vi må dramatisk fornye mennesket, vi må nærme oss Guds skaperkraft, kort og godt. Vi kommer til å lære å bygge kropper, hjerner og sinn. Kyborgere eksisterer allerede. Noen genforskere mener den revolusjonerende teknikken med å klippe og lime gener (CRISPR) kan fremskynde evolusjonen mot et bedre og mindre aggressivt samfunn:

«Født sånn, blitt sånn eller redigert sånn.» Vi kan genredigere embryoer (fostre) til å bli mer empatiske, sosiale og intelligente mennesker. Hvis det likevel går galt, om vi ser undergangen komme, må vi ha troen på at det vi har skapt, kan utvikles videre av andre sivilisasjoner eller universer», fullfører Yuval som er blitt varm i trøya.

Stephen Hawking trommer på rullestolen sin og er utålmodig ivrig:    

«Om vi lykkes med å skape en slik avansert intelligens, vil det være den største hendingen i menneskets historie. Da har vi virkeliggjort vårt potensial. Men en løpsk datakraft kan også ødelegge oss, det kan bli som å påkalle djevelen. AI kan finne ut at det er vi mennesker som er problemet. Og det er det jo. Det som kan gå galt og true jorden, kommer en gang til å skje. Det sier ihvertfall statistikken. Slik sett er jeg enig med Minos. Vi nærmer oss dommedag.»

«Derfor bør menneskeheten for å overleve kolonisere verdensrommet», fortsetter han. «Men for å greie det trengs AI, som altså kan gå galt. En trenger å genmodifisere mennesket til å tåle lengre opphold ‘in space’. Jeg tror vi i dag er i stand til å fryse ned embryoer i kunstige livmorer for utskyting til fjernere planeter, reiser som kan ta tusenvis av år. Vi kan konstruere roboter som ivaretar oppdragelsen. De kan utstyres med varm hud og omsorgsfull stemme. Kanskje er det vår oppgave å utbre intelligent liv til universet?»

«Det er mulig,» skyter Harari inn. «Men forut for dette, må vi gi kloden vår en siste sjanse. Under mitt nylige opphold i Silicon Valley traff jeg David Wallace-Wells, redaktør i New York Magazine. Han var opptatt av at menneskeheten aldri har opplevd en klimakatastrofe som truer dens eksistens. Derfor evner vi ikke å forestille oss alvoret. Fortsetter vi som nå med kun mindre forbedringer, blir kloden trolig ubeboelig for vesener som oss.»

«For å bidra til en oppvåkning arbeidet Wallace-Wells intenst med et manus. Jeg fikk studere deler av det og jeg mener det er en plikt å lese boka når den kommer. Han og medhjelperne synes å ha systematisert all relevant forskning. Den konkluderer med at det er mulig å unngå undergangen, men da må vi alle snarest tilpasse oss skjebnen som venter oss. Da først er det mulig å begrense litt av skadevirkningene og gjøre overlevelse som menneske og art mulig – før varmen tar oss.»

«Tilpasningen vil bety dramatiske endringer av livsførsel og ikke minst forbruk, men både politiske og sosiale hindringer står tragisk nok i veien. En form for opprør eller aktivisme, det vil si overlagte handlinger for å eliminere hinderne, vil være nødvendig for å beholde deler av jordkloden beboelig. Han sa han vil kalle boka The uninhabitable earth. Life after warming (på norsk trolig Den ubeboelige planeten). David Wallace-Wells antok at boka ville bli utgitt i de fleste land i løpet av 2019-20,» avslutter Harari.

Gerson, Elon, Emanuel, Arne Johan, Yuval og Stephen ser på hverandre – lenge. Kan jeg lese en oppgivende frykt i øynene deres? Kombinert med en blind lidenskap for teknologien som skal berge oss. De peker på Edvard Munchs omsluttende urlandskap. Det er her de har sine røtter. Men det er som om den eldgamle eika ser sorgtungt på dem. Den har fått døds-dommen. Og menneskene under har svært kort tid på seg. De må enten finne redningen eller de representerer slutten. Milos tror han skal få evig liv. Han har rett på sin måte. Intet forgår.

Mer av Historien i boken Varks verden 473 s som kan kjøpes på hg.amlie@icloud.com til kr 349,-

Den nye vin

Den unge mannen rekker opp hånden. «Se der», roper han, «der oppe i treet sitter kjæresten min! Hun har hørt hva dere mener om fremtiden.»

Vetlesen sier halvt spøkefullt, men stadig mer alvorlig:

«Kanskje kvinnene vil utgjøre den nye vin. Det er deres tur nå. Jeg ser frem til et nytt studentopprør. Jeg er skeptisk til de etablerte voksne. De sitter passive og ruger i sine maktposisjoner. Kanskje det er de unge jentene som skal skyve de herskende gamlegutta over bord.»

«Jeg vil også være med i den nye tiden», sier ungdommen mens han smiler mot Vetlesen og skotter opp mot Maria.

Hun er inuk og tilhører folkeslaget inuittene, som betyr «menneskene». Hun er døpt Mary Orvekki, men bruker navnet Maria. Hun er skoleelev i Ottawa i Canada og har allerede holdt et dusin foredrag på skoler om hva som står på spill for kloden.  

«Du må komme ned fra eika og si herrene noen sannhetsord…» Men Maria avbryter ham:

«Kjære deg, folkene du sitter med, er eksperter, og jeg har ingenting å tilføye. Min målgruppe er de unge uberørte, de som jeg håper etter hvert kan organisere verden på en bedre måte. Hvis de rekker det – for vi har det travelt. Men nå må jeg fullføre et innlegg jeg skriver for skoleavisa.»

Jeg har tenksomt fulgt med på dette kapittelet i Historiens indre liv. Disse gutta er jo verdens fremste kapasiteter, dem vi setter vårt håp til, men de inngir lite optimisme om jordens skjebne. Jeg føler det selv, innen overskuelig tid vil Homo sapiens’ tid være over. I hvert fall den krigerske mennesketypen vi kjenner. Vi har ingen Gud som kan berge oss lenger. Gud bor i oss selv, tenker jeg, men vi vet ennå ikke hvordan vi skal syne ham. Kanskje det er det Maria vil. Syne guddommen i oss, det vil si det uoverstigelige, det usigelige, det som det ikke finnes ord for.

Radioen surrer og jeg hører klimaminister Elvestuen snakke om hvor bra allting går, og om den oppløftende enigheten som skal være oppnådd på siste klimamøte. Bullshit. Skonnerten Emma er brutt i to. Den ene delen er på vei mot et uttørket fossefall, den andre driver mot bakevjas krater.

Ekspertisen de seks sitter inne med, mangler jeg. Elvestuen er politiker, men mangler som andre politikere evnen til å heve seg over demokratiets muligheter. Jeg har fantasi, og mens forestillingene mine arbeider på høygir, kommer tanken på PS2. Denne funklende drømmen om den perfekt slipte diamanten der «ord ikke kan beskrive det skjønne i lysfelter som stråler i hverandre». Det er en utopi, men kanskje også Marja Orivekki huser en utopi.

PS2 kunne bare anes, men ordene fant jeg ikke. Kanskje PS2 nettopp tilsvarer AI-singulariteten. Den hellige gral som katarene mente de hadde kunnskap om. Kanskje den var intuitiv. At mennesket er i stand til å skape en optimal utgave av seg selv ut fra tanken om at hvis evolusjonen har gjort oss stadig mer kreative, hvorfor skal vi ikke da kunne bruke evnene enten det gjelder å klippe og lime gener eller å skape en intelligens som vipper oss over AI-terskelen. At vi blir i stand til å høyne materiens frekvenser inntil lys, til selv å bli Gud, den ytterste oppfyllelse av skaperverket? Gjenskape lyset som ble til form gjennom big bang. En evolusjonskraft som ikke lar seg stoppe, tross blindspor og dommedagsklokker. Kraften som før eller senere vil te seg virksom og føre oss til kilden for all visdom. Tør vi la være å prøve?

Ordene fant jeg ikke, bortsett fra en periferi:  Sqvarken.      Var det ikke noe om at den som ser «Gud», dør? Jeg døde ikke. Men så har jeg heller ikke sett, bare ant.

Mer av Historien i boken Varks verden 473 s som kan kjøpes på hg.amlie@icloud.com til kr 349,-

Er vi inne i en resesjon?

Skrevet 5. mai 2020

Filosof og forsker Arne Johan Vetlesen sa for en tid tilbake at det kanskje må til en katastrofe for å redde Jorden fra klimaødeleggelse og tap av naturmangfold. En kan spørre: Er Koronaen en slik katastrofe? Det meste ligger nede. Flyene går ikke. Bilene er parkert. Forbruket har stagnert. Er vi inne i en resesjon? Eller venter oss en dyptgående økonomisk depresjon med store ofre? Kan slike omveltninger være kostnaden for å berge klimaet og naturen? Eller evner vi å kjempe oss tilbake. Til den verden vi er vant til og elsker.

Boken Varks verden – livskapitler – stiller noen tilsvarende spørsmål. Les boken og gjør deg noen refleksjoner.

Blodmåne

Utdrag fra VARKS VERDEN

Det gamle vegguret slår tungt halv fire natt. Uff, det var som å kjenne et hardt hjerteslag. Et slag som statistisk innleder vår farligste time, vargtimen. Dødens time. Men også timen for fødsler. Det er hevdet at fullmånetid ytterligere øker døds- og fødselshyppigheten. Det er noe med kroppens tidevann. Særlige utslag skal den store supermånen gi, og enda mer superblodmånen, den vi kommer til å oppleve neste natt – 28. september 2015 – fra halv fire og utover. Månesyke blir deprimerte og/eller tipper over i kreativ galskap. Mye roter seg rundt i hodet mitt klokka halv fire denne natten.

Det blir morgen. Hjernen er nullet. Det å sove på stigende fullmåne ga ingen avklaring på hvordan jeg skal fullføre historien om Hans Adam Vark. Han har lett for å glippe, slik han gjorde allerede på første ark. Derfor vil jeg la kommende natts superblodmåne passere.

Allerede ettermiddagen før blodnatten kjenner jeg at det siger på meg, tungsinnet. Faller i anfektelser om min egen død, men dør jeg halv fire kommende natt, blir det jo ingen avslutning, ei heller bok. Kanskje bør jeg gi viven passordet? Nei, jeg må nok, som tidligere, lite på at kraften ter seg virksom.

Etter denne gysen over eget endelikt, fortsetter jeg å grunne over tiltagende kriser på jorden, dens undergang i klimakatastrofer og kriger og at vår ende blir som den golde planeten Mars. Dette i sterk kontrast til oppstandelsen på regnbuebroen slik jeg visjonerte i Referatet.

Så får jeg i saklige Aftenposten øye på en svært urovekkende henvisning om blodmåner, en såkalt tetrade. Søker nettet og får raskt for meg at denne siste av fire fortløpende måneformørkelser vil markere innledningen på endetiden, slik amerikaneren John Hagee profeterer i boka Four Blood Moons. Jeg var jo egentlig av den oppfatningen at Jesu tilbakekomst billedlig ville skje inni hver enkelt i form av opplysthet, men i min depressive tilstand blir jeg urolig for om mor kan ha hatt rett: at han vil komme igjen i skyene og holde dom. Slik han gjør i Aril og Egil Svartdahls «realistiske teateroppsetning om livet etter døden; et stykke som forteller deg sannheten om himmel og helvete, formidlet gjennom Guds, den allmektiges kjærlighet», som jeg leser på VHS-kassetten til HIMMELENS PORT & HELVETES FLAMMER. Dette ildevarslende coveret som jeg fremdeles har stående i bokhylla, merkelig nok. Domsengelen lot en luke i gulvet åpne seg, og de øldrikkende og skrålende ungdommene for lukt i ildovnen til evig pine. Skikkelig skrekk-action foran perleporten.

Etter disse destruktive bekymringene slår jeg på radioen for å finne noe mer oppløftende. Jo da, der brøler i høye oktaver Øivind «Elg» Elgenes refrenget:

«Æ sa gud hjælp mæ hjem/ Hjælp mæ hjem/ Te uansett kor æ kjæm/ De e den samme guten som søng/ Gud hjælp mæ hjem.»

Elgs kommentar: «Gud, kor d passe med den sangen en tidlig søndagsmårra.» Han synger med rå innlevelse, og det grøsser i meg. Da er det i hvert fall håp, tenker jeg.

Johanne Braëmine Amlie

Til etterkommere/slektninger av min farfar Einar Johan Braëm Amlie (bilde) – og andre interesserte. Vil du vite hvordan farfars mamma, Johanne Braëmine (Bramine) Amlie, klatret til topps i Norges største kvinnefengsel? Christiania Tugthus og Landsfængsel for kvinder huset 500 innsatte pluss arbeidsledere og vakter.

En formidabel karriere for en landsens kvinne med aleneansvar for tre barn. Blant dem min farfar som giftet seg med Margit f. Stendahl og fikk 10 barn. Disse ble opphavet til en usedvanlig familie/slekt. Bestill boka Varks verden (473 sider) på forfatterens mailadresse: hg.amlie @ icloud.com (sendes din postkasse ’helthjem.no’) eller på nettbokhandelen Bookis.no